Projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wycofany

11.02.2013

Dokument został anulowany 4 lutego 2013 r. przez samego wnioskodawcę - Solidarną Polskę.

Poselski projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (druk: 1048) zakładał wykluczenie samorządów z postępowań dyscyplinarnych proponując w zamian postępowanie w pierwszej instancji przekazać do powszechnych sądów apelacyjnych. Rozpatrywaniem spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji miałby zajmować się natomiast Sąd Najwyższy.

Naczelna Rada Adwokacka wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji Solidarnej Polski. Adwokaci przygotowali i złożyli do Marszałka Sejmu RP trzy opinie w tej sprawie. Zgodnie zaznaczali, że projekt, w części pozbawiającej samorządy zawodów zaufania publicznego sądownictwa dyscyplinarnego, był sprzeczny z art. 17 Konstytucji RP i podważał samą istotę samorządu zawodów zaufania publicznego. Natomiast w części, w której projekt ustawy oddawał przygotowawcze postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w gestię prokuratury, był sprzeczny z art. 10 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji.

Autorem pierwszej opinii był adw. Marcin Jerzy Majewski, drugiej – adw. prof. UAM dr. hab. Maciej Gutowski i adw. Tomasz Ziński. Trzecią opinię przygotowali adwokaci: Marek Niedużak, Karol Orzechowski oraz Piotr Terlecki.

Czytaj też:

NRA krytyczna wobec projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym

Samorządowe sądownictwo dyscyplinarne jest niezawisłe

Kolejna opinia w sprawie projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym

Tagi: NRA, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email