Projekt ustawy o Policji od strony konstytucyjnej

27.08.2015

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała opinię dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Policji, wskazując na jej aspekt konstytucyjny.

Przedmiotem opinii są wybrane sytuacje zbierania materiałów operacyjnych, które mogą następnie stanowić materiał dowodowy w postępowaniu karnym. Przepisy te mogą naruszać konstytucyjne wartości tj. poszanowanie prywatności człowieka, w tym tajemnicy komunikacji. Dokument odnosi się również do zasady ochrony tajemnicy obrończej oraz tajemnicy zawodowej.

- Proponowany projekt nowelizacji ustawy o Policji należy uznać za wysoce ułomny konstytucyjnie. Projektodawcom nie udało się w szczególności zachować reguły proporcjonalności przy konstruowaniu narzędzi naruszających prywatność jednostki. – czytamy.  

Dokument przygotował adw. dr hab. Szymon Byczko, przewodniczący komisji ds. Postępowań Konstytucyjnych przy NRA. Opinia zostanie przekazana do sejmowej komisji Spraw Wewnętrznych oraz Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Naczelna Rada Adwokacka od początku prac legislacyjnych w szczególności zwraca uwagę na propozycje zawarte w projekcie, dotyczące funkcjonowania tajemnic zawodowych (m.in. adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej, detektywistycznej). Projekt przewiduje, że przedstawiciele profesji, z których wykonywaniem wiąże się ochrona tajemnicy, mogą być poddawani takim metodom inwigilacji, jak podsłuch czy zbieranie danych o lokalizacji telefonów komórkowych. To funkcjonariusz będzie też oceniał, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową. Projekt przewiduje, że to sąd z uwagi na dobro wymiaru sprawiedlkiwości będzie wyrażał zgodę na wykorzystanie tych danych. Niezadowolony z rozstrzygnięcia sądowego prokurator, będzie mógł je zaskarżyć, ale takiego uprawnienia nigdy nie będzie miał zainteresowany adwokat czy lekarz ani osoba, której tajemnica dotyczy. Nie zostaną oni nawet poinformowani o tym, że byli poddawani takim formom inwigilacji.

5 sierpnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie, obecnie projekt trafił do komisji Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej. 

Czytaj opinię

Tagi: opinia, legislacja, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email