Prof. Władysław Nasiłowski uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”

29.07.2016

Prof. dr n. med. Władysław Nasiłowski został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Uroczystość odbyła się 28 lipca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, który wraz z adw. Romanem Kuszem, dziekanem ORA w Katowicach, wręczył prof. Nasiłowskiemu odznakę.

Na uroczystości obecni byli również: prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. n. med. Czesław Chowaniec, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej – wychowanek prof.  Nasiłowskiego. Przybyli także członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach: adw. adw. Andrzej Dzięcioł (wicedziekan), Grzegorz Kopeć (wicedziekan), Anna Barczyk (sekretarz), Henryk Stabla (skarbnik), Leszek Cholewa, Rafał Stęchły, Stefan Skrzypczak, Marta Imiołczyk-Porębska (zastępca sekretarza), Paweł Koehler oraz adw. Paweł Ciemniewski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej),  adw. Tadeusz Hassa (prezes Sądu Dyscyplinarnego) i adw. Marcin Nowak (rzecznik dyscyplinarny).

Laudację na cześć prof. Władysława Nasiłowskiego, w obecności członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz zebranych gości, wygłosił adw. Bartosz Grohman, dziękując m.in. za „wieloletni wkład w pracę wymiaru sprawiedliwości i niejednokrotną pomoc okazywaną obrońcom  w procesach, w których Pan Profesor brał udział jako biegły”.  (czytaj tekst laudacji).

Następnie adwokaci Bartosz Grohman oraz Roman Kusz wręczyli odznakę wraz z tekstem laudacji oraz gratulacjami od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzeja Zwary. Profesor Nasiłowski otrzymał też upominki książkowe: "Historię Adwokatury", "Adwokaci Polscy Ojczyźnie" oraz najnowszą publikację, przygotowaną przez Ośrodek Badawczy Adwokatury i NRA we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945”.  Adw. Grohman zachęcał przybyłych na uroczystość przedstawicieli środowisk medycznych do wydania publikacji dedykowanej lekarzom więzionym w Auschwitz-Birkenau.

Po części oficjalnej i gratulacjach, głos zabrał prof. Nasiłowski gorąco dziękując za przyznane wyróżnienie. Głos w imieniu środowiska medycznego zabrał także prof. Jan Zejda oraz dr hab. n. med. Czesław Chowaniec.

Następnie prof. Nasiłowski dzielił się wspomnieniami ze spraw, w których występował jako biegły oraz opowiadał, jak ważna w pracy lekarza medycyny sądowej jest etyka i znajomość procedur sądowych.

Profesor Władysław Nasiłowski, ur. 1925 r., nazywany nestorem śląskiej medycyny, jest doktorem Honoris Causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzem medycyny sądowej, anatomopatologiem, byłym przewodniczącym Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnej Izby Lekarskiej, wieloletnim przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, a także wykładowcą etyki lekarskiej.

Od 1950 roku w Śląskiej Akademii Medycznej prowadził zajęcia dydaktyczne z patomorfologii, od 1953 roku z medycyny sądowej. Przez 15 lat wykładał etykę lekarską.  Profesor w roku 1980 został wybrany Dziekanem Wydziału Lekarskiego w Katowicach w pierwszych demokratycznych władzach Akademii. Funkcję tę pełnił do kwietnia 1982 roku, kiedy złożył rezygnację w proteście wobec represji stanu wojennego, za co był szykanowany.

Badania naukowe prof. Władysława Nasiłowskiego wniosły propozycje i nowe poglądy w diagnostyce oraz ocenie sądowo-lekarskiej na temat: urazów mózgowo-czaszkowych, toksykologii alkoholu, zatruć lekami, zwłaszcza u małych dzieci, zatruć przemysłowych, narkomanii, zasad opiniowania sądowo-lekarskiego, odpowiedzialności zawodowej lekarzy, nauczania etyki lekarskiej. W alkohologii zaś stał się uznanym autorytetem w kraju i zagranicą. 

Profesor opublikował jak dotąd około 140 artykułów naukowych, w tym część we współautorstwie w czasopismach polskich i zagranicznych oraz kilka podręczników i monografii z zakresu: medycyny sądowej, wypadkowej, komunikacyjnej, społecznej, toksykologii, alkohologii, orzecznictwa, etyki lekarskiej i biografistyki.

Prof. dr hab. Władysław Nasiłowski wydał także ekspertyzy dla celów beatyfikacyjnych i kościelnych związanych z ekshumacją zwłok księży: biskupa Stanisława Adamskiego, Katowice; Jana Alojzego Ficka, Franciszka Blachnickiego i sióstr zakonnych: Teresy Kierocińskiej, Laury Meozzi, Heleny Hoffmann oraz dla wymiaru sprawiedliwości i Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących: górników Kopalni „Wujek”, Stanisława Pyjasa, księży: Sylwestra Zycha, Tadeusza Zaleskiego i Jerzego Popiełuszki.

Jest współautorem „Kodeksu etyki lekarskiej”, obowiązującego do dziś. Profesor reprezentował polską medycynę sądową na krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach i sympozjach przedstawiając dorobek swój i we współautorstwie w około 110 referatach m.in. w: Berlinie, Bratysławie, Dreźnie, Erlangen, Halle, Hamburgu, Kolonii, Lipsku, Magdeburgu, Ołomuńcu, Tybindze, Wiedniu.

Profesor Nasiłowski uznawany za niekwestionowany autorytet medyczny, ale także wzór etyczny, odznaczony został do tej pory Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Edukacji Narodowej, Meritus pro Medicis Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Wawrzynem Lekarskim.

Jest wybitnym znawcą etyki lekarskiej i jej niekwestionowanym propagatorem. Uczył pokolenia młodych lekarzy, a także studentów prawa Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzone przez niego seminaria z medycyny sądowej cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każde seminarium było wypełnione pogłębioną dyskusją i wymianą poglądów z zakresu oddziaływania medycyny na stosowanie prawa.

Jest przyjacielem Adwokatury. Wśród adwokatów opinie prof. Nasiłowskiego cieszyły się ogromnym szacunkiem i uznaniem. On sam zawsze okazywał ogromny takt i wysoki poziom merytoryczny w formułowanych przez siebie opiniach i wnioskach. Epatował kulturą słowa na salach sądowych i w trakcie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez pion dyscyplinarny Izby Lekarskiej w Katowicach.  

Wybitne osiągnięcia naukowe Pana Profesora, jego dorobek zawodowy i dydaktyczny zostały docenione przez Adwokaturę Polską.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email