Prezydium NRA wyraziło dezaprobatę wobec ekshumacji adw. Joanny Agackiej-Indeckiej

24.04.2018

Ostatniej nocy, na wniosek Prokuratury Krajowej, ekshumowano ciało adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, byłej prezes NRA, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której łączy się w bólu z rodziną zmarłej oraz wyraża dezaprobatę wobec ekshumacji dokonanej wbrew woli rodziny i bez uzasadnionej potrzeby procesowej.

Prezydium NRA zwraca uwagę, że szacunek wobec zmarłych, poszanowanie ich pamięci i spokoju spoczynku oraz godności członków ich rodzin są takimi wartościami, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ekshumacji. Są to wartości podlegające konstytucyjnej ochronie, zaś ich pominięcie prowadzić może do nietrafionych decyzji procesowych organów Państwa.

W uchwale Prezydium NRA postuluje o wprowadzenie do Kodeksu Postępowania Karnego przepisów gwarantujących możliwość zaskarżenia decyzji o ekshumacji i poddania kontroli przez niezawisły sąd.

Czytaj uchwałę

Tagi: uchwała, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email