Prezydium NRA wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich

05.03.2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 5 marca uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie skierowaniem przez telewizję publiczną powództwa przeciwko dr. Adamowi Bodnarowi, w związku z działaniami, stanowiącymi wykonanie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Prezydium, należy to uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium NRA przypomina, że Telewizja Polska S.A. żąda zobowiązania dr. Adama Bodnara do przeprosin za zajęcie stanowiska i podejmowane działania w ramach wykonywania mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o wypowiedź dr. Bodnara dla portalu onet.pl, której udzielił po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

Wszelkie publiczne wystąpienia dr. Adama Bodnara należy bezsprzecznie uznać, jako działania podjęte w ramach pełnienia obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie indywidualnych wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych - podkreśla Prezydium NRA.

Dla zapewnienia jak najpełniejszej ochrony tych wolności i praw Rzecznik Praw Obywatelskich zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jest organem niezawisłym, niezależnym od innych organów państwowych i odpowiedzialnym jedynie przed Sejmem.

Skierowanie przez telewizję publiczną powództwa przeciwko osobie prywatnej, dr. Adamowi Bodnarowi, w związku z działaniami, stanowiącymi wykonanie obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich należy uznać za niezgodną ze standardami międzynarodowymi próbę nacisku na niezależny i niezawisły organ i niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa obejście zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Tagi: uchwała, RPO, telewizja publiczna

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email