Prezydium NRA w sprawie wypowiedzi naruszających godność osób LGBT

18.06.2020

W przyjętym 18 czerwca br. stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT i przysługujące im podstawowe prawa człowieka.

- Prezentowane w debacie publicznej pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż heteroseksualna naruszają wypracowywane standardy państwa obywatelskiego. Kandydaci ubiegający się o najwyższą godność w Państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska. – czytamy.

Adwokaci wyrazili sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości - religijne, rasowe, czy narodowe. Ich zdaniem godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści.

czytaj Stanowisko Prezydium NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email