Prezydium NRA u ministra sprawiedliwości

09.10.2014

Spotkanie ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 8 października. Delegacja Adwokatury w osobach adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacka Treli, wiceprezesa NRA oraz adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA przedstawiła nowemu ministrowi sprawiedliwości szereg zagadnień oraz postulatów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwieniem wykonywania zawodu adwokata.

Przedmiotem rozmowy była w szczególności kwestia przedsądowej pomocy prawnej – przedstawiciele NRA przedstawili zalety rozwiązań polegających na świadczeniu tego typu usług przez członków samorządu adwokatów i radców prawnych. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych wydatków na cele infrastrukturalno-administracyjne, ale również uchroniłoby budżet państwa od ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy w sztuce, a przy tym osoby niezamożne miałyby zagwarantowane prawo wyboru osoby świadczącej pomoc prawną w oparciu o zasadę zaufania – podstawowej zasady pełnomocnik-klient.

W czasie rozmowy poruszano inne ważne z punktu widzenia Adwokatury zagadnienia, jak np. kwestię reformy taksy adwokackiej, informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym dostępu dla adwokatów do elektronicznej przeszukiwarki ksiąg wieczystych, czy elektronicznego biura podawczego. Przedstawiciele Adwokatury postulowali, by wdrażając proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, chociażby ze względów bezpieczeństwa działania systemu, ograniczyć katalog osób uprawnionych do korzystania z takich nowoczesnych technologii do profesjonalnych pełnomocników. Pozwoliłoby to przetestować funkcjonalności na stosunkowo wąskiej grupie użytkowników, co mogłoby uchronić wymiar sprawiedliwości przed powtórzeniem pewnych problemów, do jakich doszło w poprzednich etapach wdrażania reformy. Wyniki tych doświadczeń mogłyby się stać inspiracją do ewentualnych zmian legislacyjnych o charakterze powszechnym. Strony spotkania były zgodne co do tego, iż konieczna jest dalsza merytoryczna praca nad poruszanymi zagadnieniami.

Tagi: NRA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email