Prezydium NRA przeciwko cenzurze korespondencji tymczasowo aresztowanych

12.11.2015

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej negatywnie zaopiniowało zapis projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – regulamin urzędowania sądów powszechnych, który przewiduje cenzurowanie korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej niezależnie od osoby korespondenta. 

Z zapisu w par.314 projektowanego rozporządzenia wynika, że korespondencja tymczasowo aresztowanego z adwokatem, zarówno obrońcą, jak i pełnomocnikiem, będzie podlegać cenzurze. Prezydium NRA podkreśla, że taki zapis rozporządzenia będzie naruszać przepisy o tajemnicy zawodowej, w tym obrończej.

Tego rodzaju zapisu nie usprawiedliwia to, że został on już wprowadzony w rozporządzeniu z 25.06.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 925). Przeciwko niemu Prezydium NRA już protestowało i zgłaszało negatywną opinię. Prawidłowy zapis uwzględniający istotę tajemnicy zawodowej był zawarty w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 23.02.2007 r. (Dz. U. nr 38 poz. 249) i należy do niego się odwołać. Nie ma żadnego uzasadnienia dla wprowadzanej zmiany naruszającej tajemnicę zawodową, a tym samym prawo do obrony - czytamy w opinii podpisanej przez adw. Jacka Trelę, wiceprezesa NRA.

Ponadto Prezydium NRA postuluje, aby par. 99 projektu uzupełnić o zapis umożliwiający przekazanie akt spraw zakończonych samorządowi adwokackiemu w celach dydaktycznych, tak jak to jest przewidziane w stosunku do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także jednostek państwowych prowadzących działalność naukową i dydaktyczną.
Prezydium NRA wskazuje także na zapisy par. 110 i nast. dotyczący pomocy sądowej, które wprowadzają daleko idące możliwości odstępstwa od zasady bezpośredniości przeprowadzania dowodów przez sąd orzekający.

Na marginesie tego projektu (par. 138 i nast.) Prezydium NRA podkreśla, iż należy także krytycznie ocenić wprowadzoną metodę nagrywania rozpraw w miejsce protokółowania. Ta metoda nie przyczyniła się – jak wynika z obserwacji – do przyspieszenia rozpoznawania spraw. Wprowadziła natomiast utrudnienia związane z odczytywaniem/odsłuchiwaniem protokółów zarówno przez strony i ich pełnomocników, jak i przez sądy, w tym także sądy rozpoznające sprawy w II instancji.

(zobacz treść opinii Prezydium NRA)

Tagi: NRA, opinia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email