Prezydium NRA: prof. Gersdorf jest I Prezesem SN do 2020 r.

05.07.2018

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku - uznaje w stanowisku przyjętym 5 lipca Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

Stanowisko

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 5 lipca 2018 roku

 

W obliczu zagrożenia dla rządów prawa, kierując się potrzebą realizacji najważniejszej powinności Adwokatury Polskiej, jaką jest stanie na straży praworządności oraz ochrona praw i wolności obywatelskich, mając na względzie treść art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, najwyższego prawa Rzeczypospolitej, w pełni podzielamy zawarte w Uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 roku stanowisko, i uznajemy, że Pani SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje I Prezesem Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

(czytaj stanowisko Prezydium NRA)

Tagi: stanowisko Prezydium NRA, Sąd Najwyższy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email