Prezydium NRA powołało zespół do opracowania zmian w regulaminie odbywania zgromadzeń i KZA

09.09.2020

Podczas posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się online 8 września, powołano zespół, celem opracowania projektu regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19, przy uwzględnieniu wszystkich form możliwych prawnie i technicznie oraz przedłożenie tego projektu Prezydium NRA.

W skład zespołu powołano:

adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA – przewodniczący zespołu,

adw. Anisę Gnacikowską, Zastępcę Sekretarza NRA,

adw. Sylwię Grzybowską, Izba Adwokacka w Gdańsku,

adw. Aleksandra Guta, Izba Adwokacka w Krakowie,

adw. Artura Kmieciaka, Izba Adwokacka w Łodzi,

adw. Grzegorza Kopcia, Izba Adwokacka w Katowicach,

adw. Tomasza Korczyńskiego, Izba Adwokacka w Warszawie,

adw. Aleksandra Krysztofowicza, Izba Adwokacka w Warszawie,

adw. Anetę Sołtysiak-Radzik, Izba Adwokacka w Zielonej Górze,

adw. Jerzego Ziębę, Izba Adwokacka w Kielcach.

 

Konieczność opracowania szczególnych zasad przeprowadzania zgromadzeń izb oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury wynika z faktu, że w aktualnym stanie zagrożenia epidemicznego nie we wszystkich izbach będzie możliwe przeprowadzenie zgromadzeń w formie stacjonarnej.

Podczas spotkania Prezydium NRA z przedstawicielami ministerstwa sprawiedliwości, które odbyło się 4 września br., omówiono m.in. prace nad wprowadzeniem do systemu prawnego regulacji ustawowych, określających kompetencje dla Naczelnej Rady Adwokackiej do przygotowania normatywnych i technologicznych rozwiązań, umożliwiających w razie potrzeby oraz wedle decyzji poszczególnych organów izb adwokackich przeprowadzenie zgromadzeń izb oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, w sposób zapewniający bezpieczeństwo epidemiczne uczestników, z zachowaniem zasad i tradycji obowiązujących w adwokaturze. Według zapewnień ministra Sebastiana Kalety, został opracowany i zaproponowany przez resort projekt przepisów do dalszych prac legislacyjnych, aby procedury wyborcze w reżimie sanitarnym mogły zostać uruchomione w możliwie najkrótszym czasie.

Ponadto Prezydium NRA zdecydowało o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA na dzień 22 września, poświęconego m.in. organizacji zgromadzeń izb i Krajowego Zjazdu Adwokatury.

adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA

Tagi: Prezydium NRA, zgromadzenia izb, KZA, COVID19

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email