Prezydium NRA popiera wniosek RPO ws ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

24.11.2015

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 24 listopada uchwałę, w której popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 19 listopada br. o zmianie ustawy o TK oraz ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym.

Prezydium NRA poparło także wniosek grupy posłów na Sejm RP skierowany do TK 17 listopada br. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów z ustawy z 25 czerwca o Trybunale Konstytucyjnym.

W ocenie Prezydium NRA, podejmowane na przestrzeni ostatnich miesięcy przez Sejm VII i obecnej kadencji działania w odniesieniu do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są przejawem instrumentalnego stosowania prawa w celach politycznych i stanowią atak na niezależność Trybunału Konstytucyjnego oraz niezawisłość jego sędziów. W ocenie Prezydium NRA działania te są zagrożeniem dla efektywności środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, a w konsekwencji stanowią poważne zagrożenie dla skuteczności realizacji prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki.

Uchwała Prezydium NRA upoważnia też Komisję Praw Człowieka przy NRA do sporządzenia opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 listopada oraz w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP z dnia 17 listopada br., jeśli Trybunał Konstytucyjny wyrazi zgodę na przedłożenie takiej opinii. 

Wniosek o taką zgodę został wysłany do Trybunału Konstytucyjnego 24 listopada.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

(czytaj wniosek o zgodę na przedłożenie opinii amicus curiae)

Tagi: uchwała, NRA, RPO, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email