Prezydium NRA o wprowadzaniu zmian w Kodeksie karnym

23.05.2019

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zajęło stanowisko wobec sposobu wprowadzania zmian w Kodeksie karnym. Apeluje o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości.

Prezydium NRA przypomina, że obszerna nowelizacja Kodeksu karnego dotyczy najistotniejszej sfery życia publicznego – praw i wolności obywateli. Dlatego wprowadzanie zmian wymaga zachowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianej przez przepisy prawa procedury, a także przeprowadzenia rzetelnej i poważnej debaty parlamentarnej z udziałem podmiotów zajmujących się tą materią. Tymczasem przyjęty przez Sejm nadzwyczajny, jednodniowy tryb procedowania nad projektem nie gwarantował możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych, nie dawał szans na przedstawienie na etapie prac parlamentarnych jakichkolwiek, choćby najbardziej zasadnych, uwag.

Stąd apel Prezydium NRA o zrewidowanie i skorygowanie, na dalszym etapie prac legislacyjnych, rozwiązań budzących zastrzeżenia i wątpliwości.

 

(czytaj uchwałę Prezydium NRA)

Tagi: kodeks karny, nowelizacja, uchwała Prezydium

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email