Prezydium NRA krytycznie o zachowaniu sędziego Nawackiego

08.02.2020

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale przyjętej 8 lutego uznało, że sędzia Maciej Nawacki rażąco przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję przewodniczącego zebrania sędziów.

Prezydium NRA zareagowało w ten sposób na zachowanie sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który podczas zebrania sędziów tego sądu porwał wniosek 31 sędziów, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad.

- Takie zachowanie stanowi przejaw arogancji. Narusza standardy zachowania przyjmowane w wymiarze sprawiedliwości. Podważa zaufanie obywateli do sądów godząc tym samym w interes publiczny. Stawia pod znakiem zapytania legitymację i zdolności sędziego Macieja Nawackiego do kierowania pracami Sądu Rejonowego w Olsztynie. - napisali adwokaci w uchwale.

Adwokatura Polska wyraża solidarność oraz składa wyrazy uznania wszystkim sędziom, którzy mimo różnego rodzaju szykan, niezłomnie stoją na straży godności zawodu sędziego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj uchwałę

Tagi: uchwała, NRA, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email