Prezydium NRA interweniuje ws. kar dla uczestników protestów

28.05.2020

Działania Policji i inspektorów sanitarnych, wymierzających kary administracyjne, naruszają konstytucyjnie gwarantowane prawo każdego do wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji – uważa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W uchwale z dnia 28 maja br. Prezydium NRA odnosi się do działań wobec uczestników protestów ulicznych z ostatnich tygodni.  

Podejmowane przez władze publiczne działania, związane z wyborem I Prezesa Sądu Najwyższego, organizacją tzw. wyborów korespondencyjnych, ingerencjami cenzorskimi w działalność Polskiego Radia, działania władzy publicznej w sferze gospodarczej wywołały spontaniczne protesty obywateli w wielu polskich miastach. Wobec uczestników podejmowane były bezwzględne czynności zarówno przez Policję, jak i inspektorów sanitarnych.

- Wymierzanie kar administracyjnych bez zapewnienia udziału stronom w postępowaniu i bez umożliwienia składania oświadczeń i wniosków dowodowych, narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego. – czytamy w uchwale. Prezydium dodaje, że wysokie kary pieniężne z obowiązkiem ich natychmiastowej zapłaty świadczą o politycznym wymiarze tych kar.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Komendanta Głównego Policji, aby w sytuacjach podobnych protestów podjął czynności gwarantujące, że działania Policji nie będą naruszać wolności obywatelskich oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego, aby spowodował w trybie nadzoru nad działalnością podległych mu inspektorów sanitarnych uchylenie drakońskich kar pieniężnych lub co najmniej uchylenie obowiązku ich natychmiastowej zapłaty.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu pismo w tej sprawie skierował do Komendanta Głównego Policji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela (czytaj więcej)

Czytaj uchwałę Prezydium NRA

Tagi: uchwała, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email