Prezydium NRA broni samorządu urbanistów

20.03.2015

Prezydium NRA złożyło pisemne stanowisko do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi konstytucyjnej wobec zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. 

Prezydium podkreśla, że wyposażenie urbanistów we własny samorząd zawodowy było decyzją wynikającą z przekonania ustawodawcy o potrzebie istnienia takiego właśnie samorządu, któremu będzie przekazane władztwo publiczne nad osobami wykonującymi zawód. Zdaniem Prezydium NRA, brak jest wskazania jakiejkolwiek przyczyny dla zmiany takiej regulacji prawnej. 

(zobacz stanowisko Prezydium NRA)

Tagi: NRA, trybunal

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email