Prezydium NRA apeluje o poszanowanie autorytetu TK

24.11.2015

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 24 listopada uchwałę, w której apeluje o poszanowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego. Dla zachowania tego autorytetu konieczne jest zachowanie apolityczności sędziów Trybunału.

Prezydium NRA przypomina, że Trybunał Konstytucyjny jest szczególnym organem władzy sądowniczej, stojącym na straży gwarancji przestrzegania Konstytucji RP. Jego działalność ma fundamentalne znaczenie dla systemu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Zmiany legislacyjne dotyczące wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przeprowadzone zarówno przez Sejm VII, jak i VIII kadencji prowadzą do upolitycznienia tej instytucji - czytamy w uchwale. Nie służą również budowaniu autorytetu Trybunału niektóre publiczne wypowiedzi sędziów tego organu, przed wydaniem orzeczenia w sprawie zgodności zaskarżonych ustaw z Konstytucją RP.

Prezydium NRA przypomina, iż konsekwentnie w trakcie prac legislacyjnych postulowało wprowadzenie do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mechanizmów gwarantujących wybór bezstronnych, apolitycznych członków tego organu. Jednym z takich rozwiązań była propozycja zgłaszania kandydatów przez organy samorządów zawodowych i wydziały prawa. Niestety propozycje te nie zyskały akceptacji gremiów politycznych.

Poszanowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego leży w najlepiej pojętym interesie publicznym i jest zgodne z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje o podjęcie – w ramach szerokiego kompromisu politycznego – działań mających na celu odbudowanie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego.

(czytaj treść uchwały)

Tagi: uchwała, prezydium, NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email