Prezydium NRA apeluje do mediów o szanowanie tajemnicy adwokackiej

30.10.2015

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tą tajemnicą. Dziennikarze sami objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni więc rozumieć wartość tajemnicy adwokackiej. 

W przyjętej 27 października uchwale nr 102/2015, Prezydium NRA wyraża zaniepokojenie przypadkami publikowania przez media fragmentów rozmów i korespondencji pomiędzy adwokatami i ich klientami w sytuacjach, gdy takie nagrania lub kopie dokumentów znalazły się w przestrzeni publicznej na skutek przestępstwa - nielegalnych podsłuchów lub bezprawnego dostępu do poczty elektronicznej. Prezydium NRA przypomina i podkreśla, że tajemnica adwokacka jest chroniona i stanowi wartość nadrzędną dla realizacji prawa do obrony i uzyskania stosownej pomocy prawnej. Dziennikarze, którzy wykonując swój zawód, objęci są tajemnicą dziennikarską, powinni doskonale rozumieć, że naruszanie tajemnicy adwokackiej i dalsze rozpowszechnianie treści rozmów lub porad adwokackich stanowi poważne naruszenie zasad praworządności i podstawowych praw obywatelskich.

Prezydium NRA, które występowało w obronie tajemnicy dziennikarskiej, apeluje do mediów o poszanowanie tajemnicy adwokackiej i niepublikowanie uzyskanych niezgodnie z prawem materiałów objętych tajemnicą adwokacką. 

Treść uchwały otrzymali: Minister Sprawiedliwości, Rada Etyki Mediów, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, Izba Wydawców Prasy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Fundacja „Centrum Prasowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski

 

(czytaj treść uchwały Prezydium NRA)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email