Prezesi NRA i KRRP deklarują gotowość podjęcia się mediacji w sprawie protestów lekarzy

19.10.2017

Adw. Jacek Trela, prezes NRA i r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, wydali oświadczenie, w  którym zgłaszają gotowość do podjęcia się mediacji pomiędzy protestującymi lekarzami-rezydentami a odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

- Obecnie najistotniejszym jest, aby rozmowy prowadzono w sposób bezstronny, apolityczny oraz z poszanowaniem racji obu stron. Tylko takie działanie może prowadzić do sprawnego rozwiązania problemu, które będzie korzystne dla wszystkich obywateli. – czytamy w oświadczeniu.

Pismo zostało przekazane do protestujących lekarzy-rezydentów, Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza.

czytaj oświadczenie

Tagi: mediacja, zdrowie, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email