Prezes NRA zaskarża działania szczecińskiego prokuratora

16.09.2013

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, w piśmie do Andrzej Seremeta, prokuratora generalnego, wyraził swoje zastrzeżenia odnośnie działań pojętych 11 września br. przez prokuratora okręgowego w Szczecinie, odnośnie dokonania przez organy ścigania przeszukania w kancelarii adwokata Marka K. oraz zatrzymania akt prowadzonych przez niego spraw cywilnych.

Zdaniem prezesa NRA, zaistniała sytuacja „godzi w dobro całej Palestry”, a zachowanie prokuratora okręgowego w Szczecinie narusza m.in. art. 31, 47 i 49 Konstytucji RP, art. 1 i 6 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz art. 226 k.p.k. – Prokurator zażądał […] wydania akt spraw cywilnych, prowadzonych przez adw. Marka K., całkowicie niezwiązanych z przedmiotem Jego zatrzymania, nie zważając zupełnie na fakt, że wiele spośród nich znajduje się w toku oraz, że jest to naruszenie ustawowych i konstytucyjnych praw zarówno adw. Marka K., jak i Jego Klientów. – wyjaśnia adw. Andrzej Zwara.

- Zachowanie Prokuratora Okręgowego w Szczecinie uznać należy nie tylko za godzące w konstytucyjne wolności i prawa Obywateli, ale także przede wszystkim za godzące w całą Adwokaturę Rzeczpospolitej, wobec absolutnego naruszenia przez organ państwowy tajemnicy adwokackiej, która to stanowi istotę i esencję wykonywanego przez nas zawodu. – czytamy w piśmie.

Czytaj:

pismo do Prokuratora Generalnego


pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie

Tagi: NRA, prokurator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email