Prezes NRA wzywa do rozwagi przed pochopną zmianą Konstytucji

18.12.2015

Wobec informacji pojawiających się w mediach, iż rozważane są możliwości pilnej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa Sejm i Senat do zachowania najdalej idącej rozwagi oraz powstrzymania się przed pochopnymi zmianami Konstytucji.

Wszelkie zmiany Konstytucji powinny być wypracowane w transparentny sposób, z rozwagą i namysłem oraz poprzedzone pogłębionymi konsultacjami społecznymi i szeroką debatą publiczną. Konieczne jest, aby w procesie prac nad zmianami Konstytucji uczestniczyły wszystkie ugrupowania polityczne mające swoich przedstawicieli w Parlamencie oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wzywa do poszanowania Konstytucji, będącej najwyższym prawem i dobrem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tagi: trybunał, konstytucja, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email