Prezes NRA w wywiadzie dla Rzeczpospolitej

29.10.2012

- Każdy może założyć działalność polegającą na świadczeniu porad prawnych – nawet stolarz czy informatyk. I nie musi przestrzegać zasad etyki, które obowiązują adwokata. To bardzo złe zjawisko. I tak powstają prawnicze Amber Goldy, które są poważnym zagrożeniem. – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w rozmowie z Katarzyną Borowską, dziennikarką Rzeczpospolitej.

Zdaniem prezesa NRA nowelizacja ustawy, która miałaby przyznać radcom prawo występowania w roli obrońcy w procesach karnych, niewiele zmieni, gdyż już dziś radca może występować w tego typu sprawach jeżeli wpisze się na listę adwokatów.

Adw. Andrzej Zwara nie popiera również pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego wprowadzenia możliwości odwoływania się od orzeczeń sądu dyscyplinarnego do sądów powszechnych. – Chcemy zreformować sądownictwo dyscyplinarne, ale nie ograniczać kompetencji sądu w tym zakresie. – oświadczył. Projekt ustawy Prawo o adwokaturze, który przygotowała NRA, zakłada m.in. aby sądy dyscyplinarne składały się z dwóch adwokatów spoza danego okręgu i jednego z obszaru, który objęty jest właściwością danego sądu. – Chcemy w ten sposób zneutralizować zarzuty kolesiostwa. Choć jak podkreślam nie są one uzasadnione.– tłumaczy mecenas.

Adw. Andrzej Zwara wyraził także swoją opinię w kwestii konkurencji oraz perspektyw dla młodych prawników, którzy swoją karierę zawodową widzą w adwokaturze. – Nie zazdroszczę im startu w zawodzie. Wchodzą na rynek w czasie kryzysu. – powiedział. W dalszej części swojej wypowiedzi tłumaczy jednak, że adwokatura to piękny zawód. Więc jeżeli młody człowiek lubi się uczyć, to ma szansę w zawodzie.

Czytaj: wywiad z adw. Andrzejem Zwarą pt. Grożą nam prawnicze Amber Goldy

Tagi: obrońca, NRA, prawo o adwokaturze, etyka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email