Prezes NRA w obronie praw osób protestujących na ulicach

22.05.2020

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jacek Trela, przesłał pisma do Komendanta Głównego Policji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z działaniami podjętymi wobec osób protestujących na ulicach.

Obywatele mają konstytucyjne prawo do wyrażania i demonstrowania swoich poglądów. Mają prawo wyrażać swój sprzeciw wobec sytuacji w jakiej się znaleźli oni i inne osoby dotknięte kryzysem ekonomicznym lub by zwrócić uwagę na problemy, które dotykają szerokich kręgów społeczeństwa - podkreśla prezes NRA.

- Sposób, w jaki policjanci traktują protestujących, wywożąc ich do komisariatów odległych kilkadziesiąt kilometrów od miejsc demonstrowania, zmusza do wniosku, iż celem nie jest troska o bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa, lecz zastraszanie ludzi przez stosowaną opresję. Nie taka powinna być rola Policji w demokratycznym państwie prawa. – czytamy w piśmie do KGP.

Z kolei w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego Prezes NRA wyraził sprzeciw wobec nakładania wysokich kar pieniężnych na uczestników protestów. - Jako prezes samorządu adwokackiego, w imieniu środowiska, którego powinnością jest stanie na straży praw każdego obywatela, apeluję o powstrzymanie działań inspektoratów sanitarnych niezgodnych z prawem i elementarnymi zasadami moralnymi. – napisał adw. Jacek Trela.

 

(czytaj pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego)

 

(czytaj pismo do Komendanta Głównego Policji)

Tagi: koronawirus, prezes NRA, protestujący, sanepid, policja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email