NRA podpisała porozumienie w sprawie praktyk aplikanckich w 2016 r.

10.11.2015

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2016 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Porozumienie podpisali 5 listopada adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i w imieniu Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jego zastępca - Rafał Dzyra.

Szkolenia organizowane będą dla aplikantów pierwszego roku i obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie oraz prokuratorzy.

Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych (45 minut) teorii (przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a 6 godzin - na działania prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych - pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze. Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie.

(zobacz treść porozumienia)

Tagi: NRA, aplikanci

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email