Prezes NRA podpisał Kanon Architektury Prawa Przestrzennego RP

27.06.2014

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, reprezentował Naczelną Radę Adwokacką podczas seminarium Zespołu ds. Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP 26 czerwca w Warszawie. W trakcie spotkania podpisał „Kanon Architektury Prawa Przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej” .


W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji samorządu terytorialnego, przedstawiciele Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Architektów RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także prezes Andrzej Zwara wraz aplikantem adwokackim Andrzejem Bieńkowskim.

Celem seminarium było uzgodnienie przez przedstawicieli samorządów adwokatów i architektów, a także stowarzyszeń urbanistów, inżynierów i techników komunikacji oraz organizacji samorządu terytorialnego wspólnych postulatów w zakresie planowania rozwoju na szczeblu krajowym i regionalnym. Dokonano również wstępnej oceny projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który pod przewodnictwem prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego przygotowała Komisji Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego.

Adw. Andrzej Zwara zaprezentował wstępną ocenę projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego w świetle propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, z dnia 28 lutego 2014 r. przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, oraz postulatów zmian prawa inwestycyjno –budowlanego zgłaszanych w toku prac ww. Komisji, przez Naczelną Radę Adwokacką, Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Unię Metropolii Polskich.

W trakcie spotkania Pan Prezes Andrzej Zwara podpisał również  „Kanon Architektury Prawa Przestrzennego Rzeczypospolitej Polskiej” opracowany wspólnie przez przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk zawodowych.

 

apl. adw. Andrzej Bieńkowski

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email