Prezes NRA apeluje do środowisk sędziowskich o wypłatę należności dla adwokatów z urzędu

06.04.2020

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Jacek Trela - zwrócił się do prezesów dwóch największych stowarzyszeń sędziowskich – Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Themis - o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu spowodowania wypłaty zaległych należności przez sądy dla adwokatów z tytułu wypełnianych przez nich funkcji pełnomocników lub obrońców wyznaczonych z urzędu.

- W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji ten problem urasta do szczególnie znaczących rozmiarów, gdyż większość kancelarii adwokackich jest w zasadzie pozbawiona możliwości prowadzenia działalności – czytamy w piśmie do sędzi Beaty Morawiec i sędziego Krystiana Markiewicza.

Prezes NRA zwraca się o podjęcie działań w imię solidarności zawodów prawniczych.

Czytaj pismo

Tagi: urzędówki, sędziowie, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email