"Prawnicy na rzecz równości" - zaproszenie do projektu

10.10.2014

W sierpniu 2014 r. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w partnerstwie z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisją Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz Norweską Radą Adwokacką rozpoczęło projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”.


Założeniem projektu „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” jest budowa lokalnych platform współpracy pomiędzy prawnikami – praktykami a lokalnymi organizacjami antydyskryminacyjnymi. Projekt ma na celu uruchomienie systemowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami na rzecz świadczenia pomocy prawnej pro bono.

W Okręgowych Radach Adwokackich w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu planowane są spotkania z adwokatami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu nawiązania współpracy na rzecz świadczenia pomocy prawnej pro bono. Na skutek rozmów podjętych przez te środowiska, zostaną zawiązane Lokalne Platformy Współpracy, których zadaniem będzie jej koordynowanie. Adwokaci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną również zaproszeni do udziału w bezpłatnym, kompleksowym szkoleniu z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz roli organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych.

W rezultacie zostanie wydany „Podręcznik Dobrych Praktyk”, z opisem szczególnie interesujących inicjatyw podjętych na rzecz współpracy środowisk radcowskiego, adwokackiego i organizacji pozarządowych w ramach projektu oraz rekomendacje dotyczące skutecznego prowadzenia działań w obszarze pomocy prawnej pro bono. Konkluzje zostaną również zaprezentowane na międzynarodowej konferencji zorganizowanej we współpracy z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisją Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz Norweską Radą Adwokacką.

Realizacją projektu zarządzają r.pr. Karolina Kędziora – wiceprezeska Zarządu PTPA oraz apl. radc. Monika Wieczorek. Wszelkie pytania oraz chęć uczestnictwa w projekcie prosimy zgłaszać na adres e-mail: kkedziora@ptpa.org.pl. Więcej informacji o Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego można znaleźć na stronie internetowej www.ptpa.org.pl

Tagi: człowieka, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email