Prace w Sejmie nad przepisami dot. odbioru awizowanych pism w sprawach karnych

18.05.2016

W Sejmie trwają prace nad przepisami umożliwiającymi odbiór awizowanych pism w sprawach karnych przez pełnomocników (druk 451).

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział 17 maja w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a następnie w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach - 18 maja. Obie te komisje bez sprzeciwu przyjęły projekt nowelizacji art. 133 kpk, umożliwiający odbiór awizowanych pism w sprawach karnych przez pełnomocników (druk 451). Naczelna Rada Adwokacka monitoruje postępy prac legislacyjnych i będzie informować o nich na bieżąco. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email