Prace senackich Komisji nad przepisami o wyborach korespondencyjnych

30.04.2020

Publikujemy wystąpienie adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej 28 kwietnia 2020 r. Przedmiotem prac było rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Adw. Dębowski zwracał uwagę, że obecnie najpilniejszą sprawą jest minimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego. Podkreślił, że brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest zaniechaniem legislacyjnym. I pomimo, że nie został wprowadzony, to faktyczny stan nadzwyczajny, w jakim się znajdujemy, uzasadnia odroczenie wyborów.

Zaznaczył, że wybory są procesem, w którym głosowanie to element końcowy. Polacy zostali pozbawieni podstawowego prawa do wyboru, ponieważ nie przeprowadzono kampanii wyborczej.

 

(posłuchaj całego wystąpienia adw. Rafała Dębowskiego)

Tagi: Senat, wybory korespondencyjne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email