Ponowne zatrzymanie tureckich adwokatów

13.06.2013

11 czerwca 2013 r. tureccy adwokaci zostali brutalnie usunięci z sądu przez policję w związku z protestami przy placu Taksim. Naczelna Rada Adwokacka zainterweniowała w tej sprawie do przewodniczącego rady adwokackiej w Stambule, ambasadora Republiki Turcji w RP oraz do ministra spraw zagranicznych RP.

- Zatrzymanie i siłowe usunięcie z budynku sądu adwokatów tureckich jest nie do zaakceptowania w demokratycznym kraju, za który Turcja się uważa. Sprzeciwiamy się stanowczo takiemu postępowaniu tureckich władz publicznych. – czytamy w liście adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, do ambasadora Republiki Turcji w RP oraz do przewodniczącego rady adwokackiej w Stambule.

To nie pierwszy raz kiedy tureccy adwokaci są represjonowani. Komisja Praw Człowieka przy NRA już w piśmie z 29 marca 2012 r. do ambasadora Republiki Turcji w RP zwracała uwagę na niepokojącą sytuację tureckich adwokatów zaangażowanych w obronę praw człowieka w tym kraju. – Ostatnie działania władz publicznych Republiki Turcji wobec adwokatów zdają się wpisywać w politykę represji wobec adwokatów, która godzi nie tylko bezpośrednio w nich samych, ale również w obywateli tureckich, których prawom i wolnościom adwokaci służą. – tłumaczy adw. Andrzej Zwara.

Adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący KPCz przy NRA, w piśmie do ministra Radosława Sikorskiego, podkreśla, że realizując powołanie Adwokatury do współdziałania w ochronie praw i wolności, Komisja stale monitoruje stan przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej, skupiając swoje działania w dominującej części na forum europejskim. Komisja Praw Człowieka NRA wyrażała swój sprzeciw w odniesieniu do problemu naruszenia demokratycznych praw jednostki oraz praw do wykonywania wolnego zawodu adwokata również w Gruzji, Azerbejdżanie, na Białorusi oraz Ukrainie.

Czytaj:

pismo do przewodniczącego rady adwokackiej w Stambule

pismo do ambasadora Republiki Turcji w RP

pismo do ministra spraw zagranicznych RP

Tagi: człowieka, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email