Polscy i tureccy adwokaci w obronie demokracji

19.03.2013

Wobec apelu otrzymanego z izby adwokackiej w Stambule (Istanbul Bar Association), adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo, w którym wyraża solidarność z adwokaturą turecką i nawołuje do ochrony jej autonomii.W piśmie, adw. Andrzej Zwara dziękuje za zaproszenie na zgromadzenie izby adwokackiej w Stambule. Prezes NRA wyraża solidarność z tureckimi adwokatami, poddawanymi uciskowi ze strony władz publicznych. Oświadcza, że Naczelna Rada Adwokacka obserwuje komunikaty pojawiające się w prasie, monitorując obecną sytuację tureckich adwokatów.

Jak czytamy w liście, represje i bezprawne ograniczenia praw adwokatów przez władze publiczne zagrażają ich autonomii. Tymczasem, niezależność i bezstronność władz adwokatury są najwyższej wagi w utrzymaniu podstawowych standardów demokracji i stanowią fundament dla respektowania praw i wolności człowieka oraz interesów obywatelskich.

Prezes Andrzej Zwara tłumaczy, że solidarność z tureckimi adwokatami jest głęboko zakorzeniona w doświadczeniach z historii Polski. Reżim komunistycznych władz próbował w wielu płaszczyznach wpływać i ograniczać działania adwokatów wybieranych do władz polskiej palestry. Jednak opór i wytrwałość polskich adwokatów pozwoliły adwokaturze odegrać ważną rolę w rozwoju społeczeństwa i na drodze do demokracji.

Zatem Naczelna Rada Adwokacka w pełni popiera wysiłki tureckiej adwokatury zmierzające w kierunku ochrony jej autonomii i sprzeciwu wobec ograniczania wolności.

Czytaj:

pismo prezesa Istanbul Bar Association

pismo prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Tagi: człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email