Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

12.03.2013

Minął kolejny - trzynasty już - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy Naczelnej Rady Adwokackiej jak zawsze aktywnie włączyła się w jego przygotowanie. Największą potrzebą osób niezamożnych było uzyskanie porady prawnej oraz psychologicznej. Tradycyjnie najwięcej porad udzielono z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, zdarzały się też porady dotyczące przemocy w rodzinie.

Wielokrotnie porada prawna nie kończyła się na jednej rozmowie. Adwokaci pomagali również sporządzać pisma do urzędów i sądów, informowali o możliwości wniesienia do sądu wniosku o przyznanie prawa pomocy, udostępniali formularze sądowe.

Co do zasady porady udzielane były głównie w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Adwokaci jednak przyjmowali zainteresowanych również we własnych kancelariach oraz w siedzibach niektórych rad adwokackich. W prawie każdej okręgowej radzie adwokackiej powołano adwokatów - koordynatorów tychże działań. Adwokaci świadczyli pomoc również w  miejscowościach, w których ośrodków pomocy nie ma np. w terenie izby Wałbrzysko–Jeleniogórskiej, czy też Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W Szczecińskiej Izbie Adwokackiej dzięki zaangażowaniu p. mec. Elżbiety Zaniemojskiej-Krześniowskiej od ok. dwóch lat realizowana jest stała, całoroczna, współpraca z ośrodkiem SOS dla Rodziny. Jak co roku znakomita współpraca istnieje między ośrodkami w Łodzi, Trójmieście i Warszawie a działającymi tam okręgowymi radami adwokackimi.

To tylko przykłady naszej działalności, nie sposób wymienić wszystkich. Adwokaci,  jak zawsze żywo reagują na potrzebę pomocy potrzebującym. Za zaangażowanie w taką pomoc Koleżankom i Kolegom adwokatom – serdecznie dziękuję.

Adw. Magdalena Fertak

wiceprzewodnicząca komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono NRA

Tagi: NRA, ministerstwo, komisja, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email