Planowane działania Centrum Mediacyjnego przy NRA

04.06.2019

Publikujemy informację o planowanych działaniach Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W marcu 2019 r. utworzono Zespół do spraw opracowania strategii rozwoju Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, który tworzą mediatorzy Centrum oraz koordynatorzy do spraw mediacji wyznaczeni przez poszczególnych Dziekanów.

W ramach Zespołu do spraw opracowania strategii rozwoju Centrum powstały podzespoły:

-  do spraw statutu i regulaminu pod przewodnictwem adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej,

- do spraw wizerunku pod przewodnictwem adw. Martyny Maciejewskiej-Przyłuckiej,

- do spraw standaryzacji pod przewodnictwem adw. Anny Kreczmer,

- do spraw szkoleń pod przewodnictwem adw. Magdaleny Bielskiej,

- do opracowania nowej strony internetowej pod przewodnictwem adw. Marcjanny Dębskiej.

Członkowie Zespołu za priorytetowe uznali podjęcie działań mających na celu powołanie Centrów Mediacji Adwokatury w poszczególnych izbach. W związku z tym zorganizowano szkolenia adwokatów celem uzyskania uprawnień mediatora zgodnie ze „Standarami szkolenia mediatorów” uchwalonymi w dniu 29 października 2007 r. przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. W dniach 13-14 kwietnia i 26-28 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się pierwsze szkolenie skierowane do adwokatów celem uzyskania uprawnień mediatora. Następne szkolenie odbędzie się w Radomiu w dniach 6-7 czerwca oraz 15-16 czerwca 2019 r. Od września do grudnia 2019 r. odbywać się będą szkolenia w izbach adwokackich w całej Polsce. Pozwoli to na zwiększenie potencjału osobowego adwokatów - mediatorów i utworzenie lokalnych Centrów Mediacji Adwokatury.

Obecnie Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotowuje konferencję międzynarodową „Międzynarodowa praktyka mediacji”, która odbędzie się w Białymstoku w dniach 6-8 września 2019 r. Obecność swoją potwierdzili mediatorzy ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Włoch, Rosji oraz Polski.

adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka,

prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA


Tagi: centrum mediacyjne, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email