Pierwsze spotkanie sekretarzy rad adwokackich

09.12.2015

W celu wypracowania standardów pracy rad adwokackich i przedyskutowania wątpliwości powstających na gruncie funkcjonowania izb, w dniu 4 grudnia 2015 r., w siedzibie NRA po raz pierwszy odbyło się spotkanie sekretarzy rad adwokackich.

Spotkanie prowadzili adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Oprócz sekretarzy i zastępców sekretarzy okręgowych rad adwokackich w spotkaniu uczestniczyli adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawniczy NRA. Uczestnicy dyskutowali o bieżących zagadnieniach i problemach powstających na gruncie stosowania obowiązujących przepisów oraz uchwał.

Przedmiotem wielogodzinnej, żywej dyskusji były m.in. forma podejmowania i doręczania uchwał, zmiana regulaminu dopuszczająca możliwość tworzenia kół i sekcji, zagadnienia związane z obiegowym głosowaniem, formy sporządzania i publikowania protokołów, tryb i zasady rozpoznawania spraw osobowych, zagadnienia związane z wykonywaniem orzeczeń sądów dyscyplinarnych, problematyka zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata ze względu na opóźnienia w opłacie składek adwokackich, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki poszczególnych izb adwokackich i linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Na spotkaniu poruszana była również kwestia organizacji przepływu dokumentów i informacji między NRA a ORA. Ponadto sekretarze poruszyli zagadnienia wiążące się z potrzebą nowelizacji uchwał NRA, w tym w szczególności na bazie doświadczeń z wdrażaniem nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej dyskutowali o potrzebie zmiany uchwały regulującej strukturę terytorialną izb adwokackich.

Adw. Rafał Dębowski przypomniał o wchodzącej w życie z dniem 1.01.2015r. nowelizacji przepisów ordynacji podatkowej, nakładającej rady adwokackie nowe obowiązki związane z wyznaczaniem pełnomocników z urzędu w sprawach podatkowych i zasugerował stworzenie list adwokatów zainteresowanych wykonywaniem pomocy prawnej w tym zakresie.

Uczestnicy spotkania ustalili, że kolejne spotkanie sekretarzy odbędzie się na początku 2016 roku.

Tagi: spotkanie, ORA, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email