Pamięci adwokatów zmarłych w ostatnim roku

31.10.2014

Msze święte, koncerty, odwiedzanie grobów – jak co roku z okazji Wszystkich Świętych adwokaci uczczą pamięć swoich zmarłych kolegów.

Znicze od Naczelnej Rady Adwokackiej zapłoną na grobach adw. Stanisława Mikke i Jolanty Szymanek-Deresz a także pod obeliskiem poświęconym adwokatom i aplikantom, którzy zginęli w Powstaniu, stojącym na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Znicze zostaną też zapalone pod tablicą upamiętniającą uczestników Powstania i tablicą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się przed siedzibą NRA przy ul. Świętojerskiej.

Na warszawskich cmentarzach tradycyjnie zapłoną lampki z kartą: „w dowód pamięci – Palestra Warszawska”. Zapalą je aplikanci adwokaccy pierwszego roku izby warszawskiej – będą oni odwiedzać cmentarze od 30 października do 1 listopada. Także w Krakowie aplikanci adwokaccy odwiedzą groby adwokatów zostawiając tam zalaminowane karty pamięci oraz zapalając znicze.

Znicze z dołączoną chorągiewką z  logo adwokatury i napisem „Adwokatura pamięta” zapłoną na cmentarzach na terenie izby katowickiej.

Adwokaci izby łódzkiej złożą kwiaty i zapalą znicze na grobach adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, prezes NRA w latach 2007-2010 oraz byłych dziekanów izby łódzkiej.

Izba adwokacka w Bydgoszczy organizuje jak co roku Zaduszki Jazzowe w Klubie Adwokata 7 listopada. Wystąpi mec. Witold Burker wraz ze swoim zespołem.

We Wrocławiu duszpasterz prawników Archidiecezji Wrocławskiej ks. prałat Stanisław Pawlaczek zaprasza na coroczną mszę św. „Wypominkową”, która zostanie odprawiona w dniu 8 listopada w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Przypomnijmy, że w ciągu roku pożegnaliśmy m.in:

12 grudnia 2013 r. zmarł adw. Ryszard Siciński, który zasłynął jako obrońca pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w stanie wojennym. Był członkiem komitetu ds. pomocy więźniom przy kościele św. Marcina. Przez lata zaangażowany był w pracę kolegium redakcyjnego „Palestry” i „Gazety Prawniczej” (1968-1973). Wychował i wykształcił wiele pokoleń adwokackich. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym z okazji 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym.

9 stycznia 2014 r. zmarł SSN Stanisław Dąbrowski, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. W latach 1989-1991 był posłem X Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Siedlcach. W ostatnich latach głośno krytykował zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o KRS, które ograniczały niezawisłość sędziowską. Był również przeciwnikiem reformy z 2011 roku poszerzającej władzę ministra sprawiedliwości nad sądami powszechnymi. Był orędownikiem idei samorządności w zawodach prawniczych.

16 maja zmarł adw. Andrzej Bochenek, wicedziekan ORA w Rzeszowie. Był długoletnim członkiem Zespołu Adwokackiego nr 3 w Rzeszowie oraz rzeszowskiej ORA. Pełnił funkcje sekretarza Rady i jej wicedziekana.

31 maja zmarł adw. Andrzej Tomaszewski. Był wieloletnim członkiem warszawskiej ORA, pełnił też wiele funkcji – zastępcy sekretarza (1986-1989), sekretarza (1989-1992), wicedziekana (1992-1995) i dziekana (1995-1998, 1998-2001). W 1987 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 1995 roku odznaką Adwokatura Zasłużonym.

18 lipca, zmarł adw. Wojciech Andrzej Walosiński, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, pseudonim „Alf”. Wielokrotnie pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego NRA, był również sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego NRA w latach 1992-1995, wyróżniony odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym”. Został też uhonorowany wieloma odznaczeniami za walkę o wolność Ojczyzny, w tym m.in.: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

23 sierpnia zmarł adw. Grzegorz Janisławski, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA. W latach 1995-2001 i 2004-2010 był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu, a w latach 2001-2004 i 2010-2013 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.   W 2003 roku pracował w zespole ds. opracowania projektu nowej ustawy Prawo o adwokaturze. Z kolei w 2007 roku był członkiem Komisji Programowej NRA na KZA.

Cześć Ich pamięci.

 

Tagi: NRA, zmarli

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email