"Palestra" w stulecie Odrodzonego Sądownictwa Polskiego

02.03.2017

Czasopismo "Palestra" poświęciło najnowszy numer jubileuszowi 100 lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego. 

Numer otwiera artykuł adw. Czesława Jaworskiego, redaktora naczelnego Palestry. Zapowiada on, że dla uczczenia, przypomnienia i podkreślenia wagi tego jubileuszu, również dla czasów współczesnych, przez cały rok w każdym numerze na pierwszej stronie okładki czasopisma adwokatury polskiej "Palesta" ukazywać sie będzie zapis: "100 lat odrodzonego sądownictwa w Polsce".

Jednocześnie "Palestra" otwiera łamy na różnego rodzaju opracowania naukowe poświęcone zarówno historii, jak i zadaniom sądów, jako najistotniejszego elementu władzy sądowniczej, na której razem z władzą ustawodawczą i władzą wykonawczą opiera się ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wymiarowi sprawiedliwości, który ma być sprawowany przez sądy i tylko przez sądy.

W numerze także obszerna analiza autorstwa adw. prof. Piotra Kardasa i adw. prof. Macieja Gutowskiego pt. "O relacjach między demokracją a prawem, czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej". (czytaj cały artykuł)

Godny uwagi jest także artykuł adw. prof. dr. hab. Wojciecha Cieślaka i adw. dr. Tomasza Kantego "Przesłanki tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych adwoakta i aplikanta adwokackiego". Z kolei sędzia prof. dr hab. Barbara Nita-Światłowska jest autorką tekstu "Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym (cz. 1)".

Najnowsza "Palestra" zawiera także relacje z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej i z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

W numerze również  tekst nt. sądownictwa w demokratycznym państwie prawa autorstwa adw. Andrzeja Warfołomiejewa, który zmarł w lutym br.

(zobacz spis treści Palestry)

(zobacz wersję elektroniczną)

Tagi: Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email