„Palestra” o roku 1863

01.03.2013

Historia Powstania Styczniowego to nie tylko zryw militarny, ale „przede wszystkim niezwykła epopeja egzekutywy, administracji i sądownictwa powstańczego” - pisze dr Maksymylin Stanulewicz w tekście opublikowanym w najnowszej „Palestrze”. Numer poświęcono 150. rocznicy wydarzeń z 1863 r.

W numerze, oprócz opracowania dr Maksymiliana Stanulewicza pt. „Powstanie Styczniowe jako fenomen prawny. W 150. rocznicę wybuchu”, tradycyjnie znajdują się artykuły dotyczące bieżących tematów prawniczych, w tym teksty naukowe, praktyczne, glosy oraz przegląd orzecznictwa.

W piśmie przeczytać można m.in. referat sędziego TK Wojciecha Hermińskiego pt. „Bezpieczeństwo publiczne a prawo jednostki do prywatności”. Dr Małgorzata Polkowska przedstawia „Regulacje prawne zasady kultury bezpieczeństwa w systemie raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym”. Adw. dr Dominik Gajewski zajął się zagadnieniem zwanym z angielskiego cash pooling. Adw. dr Dobrosława Szumiło-Kulczycka podjęła temat „Tajemnicy obrończej a podsłuch procesowy i kontrola operacyjna”. Nową ustawę o adwokaturze na Ukrainie przedstawia czytelnikom adw. dr Andrij Kosyło. W rozdziale „Głos aplikanta”, znajdziemy artykuł pt. „Karanie za stalking w świetle praktyki państw obcych” apl. adw. Juliana Bąkowskiego.

Redakcja Palestry nie zapomina również o ważnych dla adwokatury postaciach, które odeszły. Tym razem będziemy wspominać  adw. Andrzeja Sarapatę (1945-2013) oraz prof. Zbigniewa Radwańskiego (1924-2012).

W numerze przeczytamy także laudację dla prof. Adama Daniela Rotfelda – laureata nagrody im. Edwarda Joachima Wendego, wręczonej 29 listopada 2012 r. Nagroda przyznawana jest za zaangażowanie w działalność publiczną, krzewienie kultury prawnej, realizację idei państwa prawa, a także działalność w kierunku rozwoju dorobku prawnego i umacniania demokracji.

Życzymy przyjemnej lektury.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email