„Palestra” na liście czasopism naukowych

30.12.2013

Autorzy publikujący w Palestrze znowu będą mogli otrzymać punkty na poczet działalności naukowej.

Po zmianie wytycznych oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja Palestry utraciła możliwość uzyskiwania punktów. Ministerstwo po rozpoznaniu wniosku redakcji przyznało pismu adwokackiemu 4 punkty.

Palestra znajduje się w części B listy zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email