Otwarto nowy budynek Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie

30.09.2014

Uroczystość otwarcia nowego budynku Centrum Sądownictwa Gospodarczego w Warszawie odbyła się 29 września. Naczelną Radę Adwokacką na ceremonii otwarcia reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Od kliku lat trwają starania, aby wszystkie wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Warszawie znajdowały się w jednej lokalizacji. Uroczystość była ukoronowaniem tych starań, albowiem został oddany do użytku nowy budynek dla wydziałów gospodarczych sądów rejonowych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, obok dotychczasowego budynku. Celem inwestycji jest poprawa warunków pracy sądu i obsługi interesantów.

Uroczystość rozpoczęła SSO Małgorzata Kluziak, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, która powitała gości i przypomniała historię starań kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie o utworzenie Centrum.

Następnie głos zabrała SSO Ewa Malinowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw gospodarczych, która przytoczyła dane związane z sądownictwem gospodarczym w Warszawie oraz wskazała na szczególną rolę wydziałów gospodarczych sądów warszawskich jako tych, do których wpływa znacząca większość wszystkich spraw gospodarczych w skali kraju. Pani Sędzia Malinowska wspomniała też o cennych głosach środowisk adwokackich i radcowskich, których uwagi pomogły przy tworzeniu Centrum.

Głos zabrał Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości, który wskazał, iż sądownictwo gospodarcze ma służyć przedsiębiorcom i przyczyniać się do rozwoju gospodarczego. Zauważył, że Centrum będzie przyczyniało się do sprawniejszego załatwiania spraw gospodarczych. Podziękował obu paniom prezes za zaangażowanie w organizację Centrum.

Adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej podziękował za zaproszenie i podkreślił rolę sądownictwa gospodarczego dla podmiotów gospodarczych. Zwrócił uwagę, że Adwokatura zdaje sobie sprawę ze szczególnej roli w skali kraju, jaką pełni Warszawskie Centrum Sądownictwa Gospodarczego, albowiem tutaj ogniskuje się większość spraw gospodarczych. Podziękował Kierownictwu Sądu Okręgowego za umożliwienie przedstawiania uwag środowiska adwokackiego i jego klientów,  i zapowiedział wolę pełnej współpracy Adwokatury przy doskonaleniu rozwiązań zarówno natury technicznej, organizacyjnej, jak i legislacyjnej przy  usprawnianiu rozpoznawania procesów gospodarczych.

Kolejno głos zabrał Mec. Ireneusz Dobrowolski, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który dziękując za zaproszenie wspomniał o roli wszystkich środowisk prawniczych w usprawnianiu postępowań gospodarczych.

Ostatnie wystpienie należało do prof. Jacka Gołaczyńskiego, który jest pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości a zarazem koordynatorem krajowym do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych. Profesor wygłosił krótki referat opisujący proces wdrażania systemów teleinformatycznych.

Po przemówieniach goście mogli zobaczyć najnowocześniejszą salę rozpraw.

adw. Bartosz Grohman

Tagi: NRA, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email