Oświadczenie w sprawie artykułu Rzeczpospolitej

05.10.2011

5 października w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Cezarego Gmyza “Historia artykułu 585″. Autor opisuje sprawę nowelizacji art. 585 kodeksu spółek handlowych i sugeruje jakoby projekt przygotowany przez NRA był związany z postępowaniem karnym wobec jednego z polskich biznesmenów. Naczelna Rada Adwokacka wydała komunikat prasowy, o następującej treści:

 

Komunikat Prasowy Naczelnej Rady Adwokackiej

 

Naczelna Rada Adwokacka odnosząc się do artykułu „Historia artykułu 585” Cezarego Gmyza, który ukazał się 5 października na łamach dziennika „Rzeczpospolita” oświadcza, że wyłączną intencją postulatów nowelizacji kodeksu spółek handlowych, było wyeliminowanie ryzyka pomyłek wymiaru sprawiedliwości w karaniu przedsiębiorców za działanie na szkodę spółek.

Wszelkie sugestie jakoby przedstawiciele Adwokatury działali w tej sprawie na zlecenie konkretnych biznesmenów są absolutnie nieuprawnione i krzywdzące dla NRA. Ponadto stoją w sprzeczności z powszechnie znanymi faktami i zdrowym rozsądkiem. Należy bowiem przypomnieć, że:

  • pierwsze propozycje zmian w tym zakresie przedstawiciele Adwokatury przedstawiali już w roku 2004.
  • proponowane przez znamienitych karnistów m.in. profesorów Jacka Giezka, Piotra Kardasa, Janusza Raglewskiego rozwiązania spotkały się z uznaniem nie tylko świata politycznego w tym: Prezydenta RP, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego i sejmowej komisji Przyjazne Państwo, ale też przedstawicieli środowisk biznesowych w tym: Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej czy Polskiej Rady Biznesu oraz mediów.
  • Na spotkania z przedstawicielami świata polityki i biznesu zawsze były zapraszane media w tym „Rzeczpospolita”. NRA działa jawnie, zawsze wyczerpująco informując dziennikarzy i innych przedstawicieli opinii publicznej.
  • To NRA był przeciwna całkowitemu wkreśleniu art 585 ksh, choć takie postulaty zgłaszały uznane autorytety prawnicze.

Troska o sprawne funkcjonowanie państwa prawa jest nadrzędnym celem Adwokatury. Powołana jest ona bowiem nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale też do współdziałania w ochronie prawa i do jego kształtowania. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że jest ciałem apolitycznym i zajęła się tym problemem jedynie ze względu na notorycznie pojawiające się w mediach informacje o pochopnych zatrzymaniach biznesmenów. Dość przypomnieć głośną historię Pawła Reya i Lecha Jeziornego, którzy w 2003 roku trafili do aresztu, gdzie spędzili ponad 8 miesięcy. Skutek wieloletnich śledztw to uniewinnienie, umorzone zarzuty, skromne odszkodowanie dla biznesmenów, a także zniszczone ich firmy i dobre imię. Inicjatywą NRA było wyeliminowanie tego rodzaju patologii.

Pod koniec marca tego roku Sejm RP częściowo przystał na propozycję zmian w ksh, przyjmując ustawę o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
Adwokatura tym samym spełniła swoją rolę, jaką jest troska o sprawne funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa.

Pod rozwagę także należy poddać fakt, dlaczego „Rzeczpospolita” wraca do tematu po pół roku, w przeddzień wyborów parlamentarnych, mimo, że wcześniej wszelkie działania NRA były jawne i szeroko opisywane.

biuro prasowe NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email