Oświadczenie Prezydium NRA w sprawie adw. Rafała Rogalskiego

18.08.2013

9 sierpnia 2013 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wydało oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej.

O ś w i a d c z e n i e


W związku z pismami adw. Rafała Rogalskiego, w których odnosi się on do stanowiska przedstawicieli władz Adwokatury w sprawie jego publicznych zachowań i wypowiedzi komentujących niektóre aspekty śledztwa smoleńskiego po wygaśnięciu pełnomocnictwa od jednego z jego mocodawców, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że:

Adwokatura od zawsze broniła i będzie bronić tajemnicy adwokackiej. Jest ona bowiem gwarancją przestrzegania praw człowieka i jest elementem niezawisłego  wymiaru sprawiedliwości. Kto nie rozumie istoty tajemnicy adwokackiej, nie powinien wykonywać tego zawodu.

Wspomniane pisma adw. Rafała Rogalskiego i zawarte w nich żądania pod adresem przedstawicieli władz Adwokatury stanowią bezprecedensowy atak adwokata na najwyższe, statutowe organy Samorządu Adwokackiego, wybrane w demokratycznych wyborach. Godzą w zasady jakimi kierowali się członkowie Adwokatury przez 95 lat jej istnienia.

Działania te stoją w sprzeczności z § 61 Kodeksu Etyki Adwokackiej. Naruszają także § 16 tego Kodeksu poprzez zagrożenie postępowaniem karnym kierowane wobec Prezesa NRA i Rzecznika Dyscyplinarnego NRA.

Przejawem nierespektowania podstawowych zasad etyki zawodowej są także wypowiedzi adw. Rafała Rogalskiego pod adresem Prezesa NRA i Rzecznika Dyscyplinarnego NRA, ostatnio formułowane przez niego publicznie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Prezydium NRA wzywa adw. Rafała Rogalskiego do zaprzestania zachowań niegodnych adwokata.

Tagi: NRA, etyka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email