Oświadczenie Komisji Etyki w odpowiedzi na informację Rzeczpospolitej

29.03.2012

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi informacji prasowej, która ukazała się w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej w rubryce „Prawo co Dnia” nt. specjalizacji w praktyce adwokackiej, Komisja Etyki Zawodowej przy NRA wystosowała oświadczenie .

Stanowisko Komisji Etyki NRA zostało przyjęte jednogłośnie i jest wyrazem jej poglądu. Opracowano rekomendację do podjęcia przez odpowiednie Komisje NRA prac zmierzających do określenia regulaminem zasad, na jakich adwokat będzie mógł ubiegać się o wyróżniający go w obrocie prawnym tytuł adwokata specjalisty w określonej przez siebie dziedzinie. System ten, znany w wielu krajach UE, zakłada dobrowolne przystąpienie przez adwokata do opracowanego przez jednostki Adwokatury testu, przeprowadzanego również on-line, pozwalającego w prosty sposób zweryfikować aktualność wiedzy adwokata specjalisty (niem.: Fachanwalt).

Komisja Etyki dostrzega potrzebę kontynuowania procesu doskonalenia zawodowego adwokatów zapoczątkowanego uchwałą NRA o obowiązku stałego szkolenia, który przyjął się i został wprowadzony następnie również przez radców prawnych. Obecnie doskonalenie zawodowe rozwinięto poprzez wprowadzenie zmiany w naliczaniu punktów szkoleniowych. Samorządowa certyfikacja specjalizacji stanowi przedłużenie i kontynuację systemu doskonalenia zawodowego.

Komisja Etyki stoi na stanowisku, że interesem Adwokatury jest wprowadzenie wyróżniających adwokata i pozytywnie wartościujących oznaczeń, tak aby obywatel mógł wybierając prawnika odróżnić go od pojawiających się coraz liczniej podmiotów rynkowych świadczących usługi prawne o podobnym zakresie, nawet w obszarze prawa karnego.

Adw. Jakub Jacyna                                                                                                          Adw. Andrzej Malicki

Przewodniczący Komisji Etyki NRA                                                                          Wiceprzewodniczący Komisji Etyki NRA


 

Czytaj komunikat Rzeczpospolitej z 26 marca 2012 r.

 

 

Tagi: ORA, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email