Oświadczenie adw. Roberta Rynkun-Wernera

18.11.2013

Poniżej publikujemy oświadczenie wyborcze adw. Roberta Rynkun-Wernera, kandydata na stanowisko prezesa NRA.

Etos, tradycja, profesjonalizm oraz poczucie zawodowej odpowiedzialności za los obywateli pokrył się kurzem bezradności i marazmu,  wyrażającym się w następujących kolejno po sobie traconych pozycjach ustrojowych Adwokatury Polskiej. Moje zdumienie budzi kompletny brak poczucia współodpowiedzialności za istniejący stan rzeczy ze strony członków najwyższych władz samorządu adwokackiego. Zaskakujący jest również brak refleksji nad aktualną sytuacją Adwokatury oraz realnej wizji co do jej funkcjonowania w przyszłości. Ponowny wybór tych samych osób, które przez ostatnie lata nie spełniły pokładanych w nich nadziei oznacza faktyczny brak wyboru. Będzie to znak, że nie nastąpi żaden zwrot w działaniu samorządu adwokackiego, w konsekwencji czego, sami doprowadzimy do symbolicznego wyprowadzenia sztandaru. Adwokatura będąc częścią wymiaru sprawiedliwości musi być w pełni świadoma odpowiedzialności, że zarówno dla obywatela jak i dla państwa nie może być bez znaczenia jaka ona jest, tak obecnie oraz jaka  będzie w przyszłości. Trzeba w końcu zrealizować to wszystko, o czym mówimy od lat, a czego z różnych względów nie udało się zrobić. To konieczność zmian. Nie ich deklaracje, ale realne i wręcz niezbędne przeprowadzenie konkretnych zmian funkcjonowania, tak ważnej dla życia państwowego  i społecznego instytucji jaką jest Adwokatura Polska. Należy bez żadnych kompleksów ani przesadnie wyniosłej dumy godnie wziąć na siebie ten obowiązek i doprowadzić w szeregi adwokatury więcej świeżego powietrza. Tym samym przywracając jej należne miejsce w strukturach państwa polskiego, które miała od dziesięcioleci. Moja decyzja o starcie w wyborach na funkcję Prezesa NRA jest wyrazem braku zgody na dalsze dryfowanie polskiej palestry po morzu bezradności i bylejakości, oraz stanowi realną alternatywę dla dotychczasowej nieskutecznej polityki najwyższych władz naszego samorządu.

adwokat Robert Rynkun-Werner  

czytaj program wyborczy adw. Roberta Rynkun-Wernera

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email