Oświadczenie adw. Andrzeja Zwary Prezesa NRA

17.12.2014

Oświadczenie adw. Andrzeja Zwary Prezesa NRAInformuję, że Naczelna Rada Adwokacka aktywnie uczestniczy w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa. Obecnie przewiduje się, że pula budżetowa na najbliższe dziesięć lat będzie wynosić miliard złotych. Projekt zakłada, że porad udzielać będą wyłącznie adwokaci i radcy prawni, a ich udział w tym systemie będzie dobrowolny. Organizację pomocy prawnej w wybranych kancelariach weźmie na siebie samorząd adwokacki i radcowski.

Chociaż projekt jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jaki kształt przyjmie ostatecznie, to uważam, że jest on ważny, ponieważ ma na celu poprawienie dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych obywateli.    

O projekcie pisaliśmy też 26 listopada (Ruszają prace nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email