Ostrzeżenie Naczelnej Rady Adwokackiej dla przedsiębiorców

05.01.2017

W związku z licznymi sygnałami od klientów kancelarii adwokackich w całym kraju, Naczelna Rada Adwokacka ostrzega przedsiębiorców działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed żądaniami opłat niewymaganych przepisami prawa polskiego.

Mechanizm postępowania najczęściej jest następujący: przedsiębiorca (najczęściej taki, który właśnie się zarejestrował bądź w Krajowym Rejestrze Sądowym, bądź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), otrzymuje telefon bądź list zawierający treść przypominającą treść pisma urzędowego, np. od instytucji posługujących się nazwami zbliżonymi do nazwy oficjalnych rejestrów.

Zdarzają się pisma z wizerunkiem orła jako godła państwowego, z tym że orzeł ma głowę zwróconą w lewą stronę.

Listy te często zaopatrzone są także pieczęciami, które mogą sprawiać wrażenie pieczęci urzędowych. Zawierają one także informacje co do „podstaw prawnych” żądania zapłaty.

NRA apeluje o ostrożność i każdorazową weryfikację otrzymywanej korespondencji.

NRA przypomina, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak również wszelkie zmiany we wspomnianym rejestrze, są bezpłatne.

Adw Bartosz Grohman

Naczelna Rada Adwokacka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email