Opinia NRA nt. projektu zmian w ustawie o służbie cywilnej

22.12.2015

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 119).

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że projekt przewiduje zmiany o charakterze fundamentalnym dla funkcjonowania systemu służby cywilnej. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby proponowanych w ustawie o służbie cywilnej poprawek, skutkiem projektu będzie zasadnicza przebudowa systemu służby cywilnej.

W ocenie NRA skutki projektu, czyli "odejście od merytokratycznego systemu służby cywilnej, zachwianie jej neutralności politycznej i zawodowego charakteru tworzy stan poważnego zagrożenia wolności i praw osób, o których sytuacji prawnej na co dzień decydują organy administracji rządowej. Prowadzi do naruszenia prawa do dobrej administracji, które wymaga rozstrzygania przez organy administracji o prawach i obowiązkach obywateli w sposób legalny, sprawny i wolny od politycznej ingerencji. Ograniczenie tych gwarancji jest równoznaczne z zagrożeniem dla innych wolności i praw jednostki w związku z działaniami administracji. Organy administracji rządowej rozstrzygają o zobowiązaniach podatkowych obywateli, nakładają kary administracyjne czy regulują sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Demontaż apolitycznej służby cywilnej i osłabienie prawa do dobrej administracji może w tych okolicznościach drastycznie pogorszyć poziom bezpieczeństwa prawnego obywatela w relacjach z administracją."

 

(czytaj całą opinię NRA)


Tagi: NRA, opinia, służba cywilna

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email