Opinia NRA nt. zmian ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

29.04.2015

Naczelna Rada Adwokacka złożyła do ministerstwa infrastruktury i rozwoju opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 23 marca 2015 r.).

W podsumowaniu NRA podkreśla, że a"naliza projektu pozwala na stwierdzenie, że nie tylko postulowane cele regulacji, ale przede wszystkim dobrane pod tym kątem instrumenty prawne są adekwatne do bieżących potrzeb i mankamentów procesu inwestycyjnego. Przede wszystkim jednak w znacznym stopniu konsumują one diagnozę stanu prawnego przedstawioną przez Naczelną Radę Adwokacką, Komisję Legislacji Izby Architektów RP oraz Unię Metropolii Polskich w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Projektodawca dostrzegł najistotniejszy problem jakim jest rozwój na podstawie decyzji o warunkach zabudowy chaotycznej i konfliktogennej zabudowy".

 

(czytaj treść opinii)

Tagi: NRA, opinie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email