Opinia NRA nt. nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

22.04.2015

Naczelna Rada Adwokacka przedłożyła uwagi, zastrzeżenia i postulaty do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główne zastrzeżenia NRA dotyczą propozycji rozwiązań legislacyjnych regulujących zasady udzielania cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie opiniuje projekt.

(przeczytaj całą opinię NRA)

Tagi: NRA, opinie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email