Opinia NRA do projektu zmian w ustawach o sądownictwie

31.12.2019

Naczelna Rada Adwokacka przekazała opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

W opinii NRA wskazuje m.in., że proponowane rozwiązania ustawy prowadzą do podporządkowania Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych władzy wykonawczej. Projektowana ustawa neguje zasadę trójpodziału władzy, a tym samym narusza konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego, stanowiącą podstawę funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj opinię

Tagi: opinia, sąd, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email