Opinia NRA do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

14.07.2017

Publikujemy opinię Naczelnej Rady Adwokackiej do poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 12 lipca 2017 r., którą przygotował adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA. 

W opinii czytamy, że "w związku z licznymi i znaczącymi zagrożeniami naruszenia zasad konstytucyjnych, zwłaszcza zaś zasady trójpodziału władzy określonej w art. 10 ust. 1 Konstytucji, uchwalenie Projektu może rodzić poważne zagrożenie istotnej zmiany ustrojowej Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczące i nieuzasadnione uzależnienie władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej prowadzi nadto do odejścia od zasad demokratycznego państwa prawa opartego na trójpodziale władzy i poddania sprawowania władzy sądowniczej niezależnemu sądownictwu, w kierunku zasady jednolitej władzy państwowej będącej fundamentem ustrojowym poprzednio obowiązującej konstytucji. W konsekwencji sam Projekt, jak i dalsze tendencje legislacyjne idące w podobnym kierunku, bez uprzedniego uruchomienia procedury zmiany Konstytucji, wymagają jednoznacznie negatywnej oceny".

 

(czytaj całą opinię NRA)

Tagi: opinia, NRA, Sąd Najwyższy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email