Opinia NRA: brak gwarancji skorzystania z przedawnienia zobowiązania podatkowego

13.02.2015

Na brak gwarancji skorzystania przez podatnika z instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego zwraca Naczelna Rada Adwokacka w opinii amicus curiae, złożonej w Trybunale Konstytucyjnym 6 lutego. Opinia została przygotowana w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją wybranych przepisów ustawy Kodeks karny skarbowy oraz ustawy Ordynacja podatkowa w sprawie K31/14.

Opinię przygotowali adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. dr Jacek Skrzydło, członek tejże Komisji oraz radca prawny Grzegorz Flisiak.

Analizie poddana została praktyka stosowania przepisów art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej i art. 114a kks. Daje ona podstawy - czytamy w opinii – do twierdzenia o naruszeniu konstytucyjnych wzorców wskazanych przez Rzecznika we wniosku. Chodzi o kwestię gwarancji skorzystania z instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych, która jest odbierana podatnikowi, zaś organ podatkowy korzysta z dłuższego od ustawowego czasu na określanie i egzekwowanie należności publicznoprawnych.

Zachodzą przypadki, gdy przedawnienie zostaje zawieszone „pomimo tego, że podatnikowi nie udowodniono popełnienia czynu penalizowanego przez kodeks karny. Oznacza to, że skutki błędnej oceny prawno karnej organów zostają przerzucone na podatnika, który nie popełnił przestępstwa skarbowego i który w kontekście przedawnienia zobowiązania podatkowego jest traktowany tak samo jak podatnik, wobec którego zapadł prawomocny wyrok skazujący”.

(czytaj opinię amicus curiae NRA)

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email